İçeriğe geç

Kişisel Gelişim Eğitimleri

2005 yılından bu yana birbirinden renkli eğitimlerle sizleri yeni deneyimlere davet ediyoruz. Farklı sektörlerde birçok iş ortağına danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Danışmanlığını yapmış olduğumuz firmalara hedefleri doğrultusunda hızlı sonuç alabilecekleri planlamalar ve yenilikçi çözümler sunmaktayız.

Bilgegüç ailesi olarak alanında uzmanlaşmış, uzman eğitmen kadrosu ile kurumsal gelişim kapsamında ihtiyaçlara eğitim programları hazırlamaktadır. Kurumunuza özel olarak hazırlayacağımız eğitim ve seminer programlarımızın içerikleriyle ilgili bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

ETKİN PAZARLAMA VE SATIŞ EĞİTİMİ

Satış her işte en büyük öneme sahiptir. Çünkü satış sayesinde kurumlar ürettikleri ürün ve hizmetleri müşterilere sunabilirler. Bu eğitimde satış biriminde aktif görev alan çalışanların sahada ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi ve beceri kavramlarının, iletişim teknikleriyle desteklenerek aktarılması amaçlanmaktadır.

ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

Sağlıklı iletişimin en öncelikli şartı olan ve etkin iletişimi, beden dilini etkili kullanarak sağlamayı öğrenmek isteyen kişilere, iş ve özel yaşamlarında yepyeni bir yol açmak, kendi ışıltılarının farkına varmaları amacıyla düzenlenen eğitimdir. İletişim ekolleri ve beden dili teknikleri ile mutlu çalışan ve kaliteli hizmet kazandırma programın ana amacıdır.

Beden Dili ve Etkili İletişim eğitiminden, karşısındakinin vücut hareketlerine bakarak aklından geçen duygu ve düşünceleri çözümlemek, insanları doğru tanımak ve kendi bedeninin dilini yöneterek çevresiyle doğru iletişim kurmak isteyen kişiler faydalanabilir.

ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Zaman, herkese eşit olarak verilen o çok az şeyden birisidir. Zamanı kullanma biçimimiz iş ve aile yaşamında sizi gerçek başarı ve mutluluğa götürür. Zamanı doğru yönetebilmek için kişisel hedeflerimizin ve değerlerimizin belirlenmesi gerekir.

Yaşamımızda bizim için gerçekten en önemli olan ne?, Zamanı gerçekten yönetebilir miyiz? Yapılan araştırmalar; % 87 ‘mizin eve iş götürdüğünü, % 66 ‘mizin ayda en az bir hafta sonu çalıştığını, % 54 ‘ müzün çocuklarımızla haftada 2 saatten az zaman geçirdiğimizi ortaya koymaktadır.

Bu eğitim yaşamdan keyif almanızı, yaşamınızı ve zamanı etkin biçimde kullanmak için gerekli teknikleri öğrenmenizi ve gelişen teknoloji ile birlikte daha aktif bir zaman yönetimini öğretmeyi hedeflemektedir. Eğitimde hedeflenen çözümleri aşağıdaki soruları cevaplayarak daha aktif hale getirmek amaçlanmakta, eğitimin ders modülü görsel ve işitsel öğretilerle desteklenerek öğrenim kalitesi arttırılmaktadır.

İŞ YAŞAMINDA ZORLUKLARIN VE ZOR İNSANLARIN ANALİZİ

İnsan ilişkilerinde, olumsuz durumların kaynağını belirlemek ve öncelikle bu durumu önleyebilmek için insanlara farklı bir anlayışla yaklaşmak, zor durumlar karşısında kontrollü davranarak bu durumu hem kurum için hem kendisi için KAZAN*KAZAN felsefesine uygun bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak bazı bilgi ve beceriler gerektirmektedir.

Bu eğitimde, zor insanların yarattıkları s orunlu durumları kontrol altına alabilmek ve bu sırada yaşanabilecek yıkıcı duyguların etkilerini en aza indirebilmek için hayata bakış açılarında farklılık yaratacak, gerçek hayatta uygulanabilmesi mümkün olan teknikler anlatılmaktadır.

STRES YÖNETİMİ VE MOTİVASYON EĞİTİMİ

Stres’ in en önemli sebeplerinden bir tanesi de hiç kuşkusuz iş yaşantısı ve çalışma koşullarıdır. İş tanımındaki belirsizlik, zaman yetersizliği, kişiler arası çatışma, kariyer belirsizliği, aşırı sorumluluk, yoğun iş yükü, iş güvenliği, fiziki mekân gibi değişkenler “iş stresini” tetikleyen en önemli faktörler olarak sayılabilir.

İş yaşamında olması gereken diğer bir değer de motivasyondur. Kendi motivasyonumuzu sağlamanın eğitimi sonuca yönelik ve pratik süreçlerdir. Uygulandığı zaman kurum ya da kuruluşu hep bir adım ileriye götürecektir. Başarının anahtarı çalışan personelin memnuniyeti ve tatminidir. Kişinin kendini önemli hissetmesi, ona değer verildiğini bilmesi, onu çalışmaya yöneltecektir. Böylelikle işine sahip çıkacaktır.

İMAJ YÖNETİMİ VE BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

Kişiler arası iletişimin büyük oranda beden dilinin etkisiyle gelişip diğer unsurlarla yürüdüğü gerçeği ile hareket ettiğimizde, Beden dilinin ve doğru kişisel imajın güçlü etkisi, karşınızdaki kişi ile iletişime geçmeden ya da iletişimin ilk saniyelerinden itibaren kendisini gösterir. Bu yüzden iyi bir iletişim becerisine sahip olmak için beden dilini doğru kullanmalı, ayrıca başkalarının beden dilini doğru okumalıyız. Beden dilinin yanı sıra doğru kişisel imaj; çalışanın içinde bulunduğu sektör, çalıştığı kurum, pozisyonu, hedefleri, sosyal yaşamıyla uyumlu olduğunda, kişiyi hem profesyonel hem de sosyal yaşamında başarıya taşır. Eğitim kapsamında, katılımcıların beden diline hâkim olup daha iyi iletişim kurmaları, kişisel algıyı bir bütün olarak ele alarak tüm iç ve dış etkenleri etkin bir biçimde kullanabilmeleri, daha etkili, daha profesyonel kişisel imaj sahibi olabilmeleri, tüm bunların sonucu olarak da kurum imajına katkıda bulunabilmeleri amaçlanmaktadır.

FİNANSAL ÜRÜN SATIŞI EĞİTİMİ

Finans kavramının sürekli gündemde olduğu günümüz dünyasında, finans ve benzeri sektörlerdeki rekabete bağlı olarak gelişen özel satış teknikleri oluşmaktadır. Gelişimin hızı ile birlikte artan uygulamalar, müşteriye ulaşmadaki teknikler ve ulaştıktan sonra yaratabilecek kalıcı değerler için gerekli olan bilgi yönetiminin esas alınacağı eğitim kapsamında, katılımcıların mevcut potansiyellerinin de, bulundukları kurumdaki karlılığa etkisi analiz edilerek değer yaratmaları amaçlanmaktadır.

Finansal Satış yöneticileri, bayi temsilcileri, bayi yönetiminde etkisi olan yönetim kademesi, satış örgütü diğer personel, telefonla satış yapması düşünülen takım liderlerinin katılması uygundur.

KRİTİK MÜŞTERİ YÖNETİMİ VE SÜREÇLERİN DÜZENLENMESİ

CRM (Customer Relationship Management) Müşteri İlişkileri Yönetimi
KAM (Key Account Management) Kritik Müşteri Yönetimi

Satış veya müşteri temsilcisi konumundaki ekibin, müşteriyi zorlayan yaklaşımlardan, stratejik ortaklık anlayışına çevrilmesini ve müşterilerdeki etkinliklerini ve verimliliklerini arttırmayı amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, katılımcıların kilit müşteri yönetimi konularında bilgi ve becerilerinin geliştirerek, kendi sektörlerinde kilit müşteri yönetme stratejisi oluşturmalarını sağlamaktır. Kriz ve benzeri ortamlarda mevcut müşterilerin öneminin belirlenmesi ile birlikte scoring ve raiting değerlendirmeleri için yöntem oluşturmak, bu sonuçların ölçümlemelerini yaparak hataların en aza indirilmesini yapılandırmak da bir amaç olarak dikkate alınmaktadır. Diğer yandan mevcut müşteri portföyüne yeni katılımları sağlayabilmek, bireysel satış tekniklerini oluşturmak, aynı zamanda benzer iş kolundaki rakip kuruluşların satış stratejilerini de belirleyerek hedef oluşturmak da eğitim içeriğinde yer almaktadır.

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

Pazarlama çalışmalarında daima bir yaratıcılık ve orijinallik olduğunu görürüz. Pazarlama gurularının söylediği ve yazdığı tüm prensipleri uygulasanız dahi marka stratejinizin başarısı büyük ölçüde bu prensiplerin stratejiye nasıl dönüştürüldüğü ve nasıl uygulandığına bağlı olarak değişecektir. Marka oluşturmak hem sanat, hem de bilimdir

Stratejik Marka Yönetiminin özünü oluşturan marka sermayesi kavramı, pazarlamacılara ve satış uzmanlarına m arkalarıyla ilgili uygulayabilecekleri farklı strateji ve taktiklerin potansiyel etkilerini yorumlamakta ortak bir payda ve çok değerli bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Stratejik Marka Yönetimi, markaların önemi ve tüketiciye ne ifade ettiğinden yola çıkarak, şirketlerin markalarını nasıl yönetmeleri gerektiğini ortaya koyan bir eğitimdir. Marka, marka yönetimi ve stratejik marka yönetimi ile bağlantılı konuların masaya yatırıldığı bu eğitimin önemli bir amacı da pazarlama ve satış yöneticilerini, marka stratejilerinde karlılığı artıracak kavram ve tekniklerle tanıştırmaktır.

Eğitim sürecinde genel ekonomik verilerin yanı sıra iç ve dış ticarette markalaşma ve marka tanıtımı konusundaki güncel uygulamalar ile güncel süreçleri tartışılabileceği uygulamalar da yapılacaktır.Telefonla Satış

Günümüz koşullarında tüketiciye ulaşma konusunda gelişen tekniklerin ön sıralarında yer edinen telefonla satış uygulamasında giderek artış gözlenen yapılanmalar dikkat çekmektedir.

Satış koşullarının müşteri ilişkileri yönetimi ile birleşen davranışlarda etkin rol oynamanın kuralı söz konusu teknikleri inceleyerek en iyi uygulamalarla beraber yönetmekten geçmektedir.

Eğitim çıktılarında amaçlanan ana kural, küresel ekonomi ve Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu Satış yapma kurallarını öğretmek, telefonla konuşma teknikleri konusunda ihtiyaç duyacakları temel bilgileri aktarmak ve satışlarda artış sağlamak olup, bu konuda istihdam edilecek personele de yetkinlik kazandırmaktır.

Mevcut veya potansiyel müşterilere telefonla aktif aramalar yolu ile ulaşarak, müşteri ihtiyaçlarını anlamak, ürün ve hizmet faydalarını sunmak, satışı gerçekleştirmek ve/veya yüz yüze görüşme randevusu almak ile görevlendirilecek tüm müşteri temsilcileri ve satış temsilcileri, Telefonla satış yapan çağrı merkezlerindeki müşteri temsilcileri, telefonla satışı yöneten süpervizör ve takım liderleri, bu konuda yapılanmak isteyen kurumların istihdam edilecek personeli.

KURUMSAL EĞİTİMLERİMİZ

Eğitim Adı

Gün

Saat

Ast-Üst İlişkileri Ve Protokol Eğitimi

1

7

Bankalar Ve Kredi Kurumları Açısından Tahsilat Zorlukları Eğitimi

1

7

Bankoda-Operasyon Noktasında Etkin Satış Eğitimi

2

14

Bayilik Ve Bayi Yönetimi Eğitimi

1

7

Finansman Teknikleri Eğitimi

2

14

Girişimcilik Eğitimi

1

7

Kurumsal Ve Bireysel İletişim (Kurum Davranış Modelleri) Eğitimi

2

14

Mali Analiz Teknikleri Eğitimi

2

14

Müzakere Mülakat Eğitimi

2

14

Raporlama Teknikleri Eğitimi

1

7

Satış Destek Ekibi Eğitimi

1

7

Satışta İletişim Eğitimi

1

7

Tahsilat Zorluklarının Çözümü

1

7

Telefonla Tahsilatta İkna Teknikleri

1

7