İçeriğe geç

Makro Excel Eğitimi

Bu 4 günlük eğitimde katılımcıların Excel’de VBA kodlarını kullanarak kendi uygulamalarını geliştirmeleri hedeflenmektedir. Excel Makro Eğitiminnin başında kayıt makrolarının nasıl yaratılacağı, makroların nesneleri atanması, düzenlenmesi gösterilecektir. Sonrasında VBA penceresi kullanılarak temel kavramlar öğretilecektir. Operatörler, döngüler, prosedür ve fonksiyon yapıları ders sürecinde detaylı olarak gösterilecektir. Kodlar içerisinde hata denetimi yapmak, kullanıcı formları oluşturmak ve genel uygulamalar da eğitim sonunda katılımcılar tarafından uygulamalı olarak öğrenilecektir.
Makro Excel Eğitimi 24 Saat (4 Gün) sürmektedir.

Makrolara Genel Bakış

 • Makrolar Hakkında Genel Bilgi
 • Makro Çeşitleri
 • Makroları Kaydetmek
 • Makro Seçeneklerini Değiştirmek
 • Makroları Çalıştırmak
 • Makroları Nesnelere Bağlamak
 • Makroları Düzenlemek
 • Makrolarda Güvenlik
 • Sayısal İmzalar Oluşturmak ve Yayımlamak
 • Makroları Silmek
 • Makro Kodlarına Genel Bakış

Visual Basic for Applications (VBA) Penceresini Tanıma

 • Araç Çubukları (Debug, Edit, Standart, User Form)
 • Kod Penceresi
 • Properties Penceresi
 • Project Explorer Penceresi
 • Module, User Form, Class Tanımları
 • Procedure Tanımları

Operatörler

 • Aritmetiksel Operatörler
 • ^, *, /, \, +, -, &, Mod Operatörleri
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • =,<>,<,>,<=,>=,Like,Is Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
 • Not, And, Or, Xor, Eqv, Imp Operatörleri

Prosedürleri Tanıma

 • Sub Tipi Prosedürler Nedir
 • Function Tipi Prosedürler Nedir

VBA Programlama Yapıları

 • Değişkenler ve Değişken Tipleri
 • Değişkenlerin Tanım Aralığı
 • Sabitler
 • Koşul Yapıları
 • IF… Then… Else
 • Select Case… End Select
 • Tek Boyutlu ve İki Boyutlu Diziler
 • Döngü Çeşitleri
 • For… Next
 • For Each… Next
 • Do Until… Loop
 • Do While… Loop
 • Goto Deyimi

Excel ile Programlamaya Giriş

 • Nesne Nedir
 • Özellik, Metot ve Olay Nedir
 • Hücre Seçmek
 • Satır Seçmek
 • Sütun Seçmek
 • Seçili Hücrelere Ait Satırları Seçmek
 • Seçili Hücrelere Ait Sütunları Seçmek
 • Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek
 • Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek
 • Seçimin Satır ve Sütun Sayısını Bulmak
 • Seçili Alan Sayısını Bulmak
 • Hücreye Formül Yazdırmak
 • Hücreye Değer Atamak
 • Seçili Hücreye Değer Atamak
 • Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak
 • Hücreye Rasgele Değer Atamak
 • Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak
 • Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirmek

Hata Denetimi

 • Hata Kontrol Deyimleri
 • Hata Kodları ve Açıklamalar

Fonksiyonlar

 • Fonksiyon Oluşturmak
 • Fonksiyon Tipi Prosedürlere Parametreler Atamak
 • Kişisel Amaca Yönelik Fonksiyon Oluşturmak
 • Fonksiyonları Excel İçinde Kullanmak

User Form ve Özellikleri

 • Yeni User Form Oluşturmak
 • Form Özellikleri (Properties)
 • Form Olayları (Events)
 • Formlara Kontroller Eklemek
 • Kontrol Özellikleri(Properties)
 • Kontrol Olayları (Events)

VBA Örnek Uygulamaları

 • Sayfalar Arasında Tabloları Kopyalamak
 • Koşullu Biçimlendirme
 • Sıralama
 • Alt Toplam Oluşturmak
 • Grafikler Oluşturmak
 • Özet Tablo Oluşturmak
 • Veri Giriş ve Sorgulama Formu Oluşturmak

Excel – Access İlişkisi

 • ActiveX Data Objects (ADO) Nedir?
 • ADO Nesneleri
 • Connection Nesnesi
 • Recordset Nesnesi
 • SQL Sorgulama Dili
 • Access Üzerindeki Verileri Excel’e Aktarmak

İçerik Dosyalarına Aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.