İçeriğe geç

Temel Excel Eğitimi – İngilizce

Temel Excel Eğitimi 12 Saat (2 Gün) sürmektedir.Excel temel eğitiminden sonra tablolar hazırlayabilir, hazırladığınız tabloları değişik formatlarda biçimlendirebilirsiniz. Bu tablolar üzerinde fonksiyonları kullanarak hesaplamalar yapabilir, elde ettiğiniz sonuçlardan anlamlı raporlar hazırlayabilirsiniz. Raporlarınızı tablo formatında tutabileceğiniz gibi Excel’in görsel grafiklerini kullanarak etkili bir biçimde de sunabilirsiniz. Gerek duyduğunuzda hazırladığınız dokümanlarınızın sayfa özelliklerini düzenleyebilir ve istediğiniz boyutlarda yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

Module 1: Getting Started

 • Starting Excel 2010
 • Using the Backstage New!
 • Using the Quick Access Toolbar
 • Customize the Ribbon New!
 • Save & Save As
 • Getting Help

Module 2: Working With an Excel Worksheet

 • Selecting and Entering Data
 • AutoFill and AutoComplete
 • Undo and Redo

Module 3: Modifying a Worksheet

 

 • Insert and Delete Cells, Columns, and Rows
 • Adjusting Column Widths and Row Heights
 • Hiding Columns and Rows
 • Moving and Copying Data

Module 4: Performing Calculations

 • Create Basic Formulas
 • Calculate with Functions
 • Copy Formulas and Functions

Module 5: Formatting

 • Using the Home Tab
 • Using the Quick Format Mini Toolbar
 • Fonts & Alignment & Number Formats
 • Format as a Table

Module 6: Using Themes and Styles

 • Creating and Applying Themes
 • Creating and Applying Styles

Module 7: Developing a Workbook

 • Format Worksheet Tabs
 • Reposition Worksheets in a Workbook
 • Insert and Delete Worksheets

Module 8: Printing Workbook Contents

 • Set a Print Title
 • Create a Header and a Footer
 • Print a Range

Module 9: Customizing Layout

 • Split a Worksheet
 • Arrange Worksheets
 • Freeze and Unfreeze Rows and Columns

Module 10: Charts & SmartArt

 • Creating a Chart
 • Using the Chart Contextual Tabs
 • Adding and Removing Chart Data
 • Creating a Mini Chart New!
 • Creating a List
 • Creating a SmartArt
 • Editing SmartArt