İçeriğe geç

Uzman Excel Eğitimi

Bu eğitimi almadan önce Excel İleri Düzey Eğitimini tamamlamış yada seviye tespit sınavımızdan 85 üstü not almanız gerekmektedir. Uzman eğitimimizde iç içe fonksiyon kullanımı ağırlıklı olarak farklı çözümler üretmek için kullanılır. Bu eğitimimizde dinamik tablolar ve grafikler oluşturabilirsiniz.

Uzman Excel Eğitimi 12 Saat (2 Gün) sürmektedir.

Verileri İnceleme

 • Hedef Ara ile Çözümleme
 • Çözücü ile Modelleme Yapmak
 • Tek Değişkenli ve Çift Değişkenli Veri Tabloları Oluşturmak
 • Senaryolar ile İleriye Yönelik Projeksiyonlar Oluşturmak
 • Koşullu Toplam Sihirbazı
 • Gelişmiş Filtre İçin Özel Kriter Bölgeleri Belirlemek

İleri Fonksiyonlar

 • Dinamik Aramalar Yapmak (Index, Match)
 • İçiçe Aramaları Kullanmak (Vlookup, Hlookup)
 • Finansal Ödeme Fonksiyonları (PMT, PPMT, IPMT)
 • Farklı Veri Tiplerini Birleştirmek (Dollar, Text)
 • İleri Metin Bölme ve Birleştime Teknikleri (Rept, Len, Search, Trim)
 • Denetim Fonksiyonları (If, Iserror, Isna, Isblank, Isnumber)
 • Tablolarda Birden Fazla Kritere Göre Özet Oluşturmak (Sumproduct)
 • İleriye Yönelik Tahminlerde Bulunmak (Forecast)
 • Yeni 2007 Fonksiyonları (Sumifs,Countifs)
 • Arama ve Veri tabanı Fonksiyonları – (Düşeyara, Yatayara, VSeçtopla, VSeçsay, VSeçort, Vseçmak,VSeçmin)

Dış Verilerle Çalışmak

 • Veritabanı Sorgusu
 • Excel Sorgusu
 • Web Sorgusu
 • OLAP
 • XML

Pratik Yöntemler

 • Kısayol tuşları
 • Fonksiyonlarda ve Veri Analizinde Pratik Yöntemler
 • Kayıt Makroları ile Efektif Çözümler

Güvenlik

 • Çalışma Kitabı, Çalışma Sayfası ve Hücreleri Koruma
 • Çalışma Kitabı, Çalışma Sayfası ve Hücreleri Koruma
 • Doküman Şifreleme
 • İzin

Diğer Örnek Uygulamalar:

 • Örnek bir listede tekrar eden kayıtların renklendirilmesi
 • Listede varolan kayıtların yeniden girilmesinin engellenmesi
 • Tekrar Eden Kayıtların Ayıklanması
 • Gruplandırılmış listelerin boşlukları doldurarak Excel tablolarına dönüştürülmesi
 • Listelerde özel sıralama kriterleri belirlenmesi
 • Özet tablolarda hesaplanmış alanların işlem sıralarının belirlenmesi
 • Dinamik adlar kullanarak, kategorileri dinamik grafikler tasarlamak
 • Tablolar Arasında İlişkisel Yapı Tasarlamak

İçerik Dosyalarına Aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.