Etiket arşivi Excel kursu

İleri Excel Eğitimi

Microsoft Excel programının birçok işlevsel fonksiyonunu bir arada kullanarak standart kullanımların yanı sıra daha farklı pratik çözümler de üretebilirsiniz. Farklı veri kaynaklarından kolayca alıp analiz edebilir ve istediğiniz formatta raporlar haline dönüştürebilirsiniz.
İleri Excel Eğitimi 12 Saat (2 Gün) sürmektedir.

Modül 1: Tablolar ve Veri Yönetimi

 • Veri Sekmesini Kullanmak
 • Sıralama
 • Gruplandırma ve Seviyelendirme
 • Otomatik Filtreleme
 • Gelişmiş Filtreleme
 • Alt Toplam
 • Yinelenenleri Kaldır
 • Veri Birleştir

Modül 2: Veri Doğrulama ve Koşullu Biçimlendirme

 • Veri Doğrulama Kuralları ile Çalışmak
 • Koşullu Biçimlendirme Ayarları
 • Koşullu Biçimlendirmede Deyimleri Kullanmak

Modül 3: Fonksiyonlar

 • Arama ve Veri tabanı Fonksiyonları
  (Düşeyara, Yatayara, VSeçtopla, VSeçsay, VSeçort, Vseçmak,VSeçmin)
 • Mantıksal Fonksiyonlar
  (Eğer, Ve, Yada)
 • Metin Fonksiyonları
  (Büyükharf, Küçükharf, Soldan, Sağdan, Birleştir)

Modül 4: İşbirliği

 • Açıklama Eklemek ve Silmek
 • Açıklamaları Görmek ve Yazıcıdan Çıkarmak
 • Çalışma Kitabını Paylaştır
 • İzleme Seçenekleri
 • Değişiklikleri Kabul ve Reddet

Modül 5: Durum Çözümlemesi

 • Gözcü Penceresini Kullanmak
 • Formülleri İzlemek

Modül 6: Özet Tablo ve Özet Grafik

 • Özet Tablo Oluşturmak
 • Özet Tabloları Düzenlemek
 • Dilimleyicileri Kullanmak Yeni !
 • Özet Grafik Oluşturmak
 • Özet Grafikleri Düzenlemek

Modül 7: Dağıtım

 • Belgeyi İncele
 • Son Olarak İşaretle
 • Uyumluluk Denetleyicisini Çalıştır

Modül 8: Güvenlik

 • Çalışma Kitabı, Çalışma Sayfası ve Hücreleri Koruma
 • Çalıma Kitabında Güvenlik Sağlamak
 • Doküman Şifreleme
 • İzin

Modül 9: Makrolar

 • Makro Oluşturmak
 • Makro Kayıt Etmek
 • Makro Düzenlemek

İçerik Dosyalarına Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz.

Uzman Excel Eğitimi

Bu eğitimi almadan önce Excel İleri Düzey Eğitimini tamamlamış yada seviye tespit sınavımızdan 85 üstü not almanız gerekmektedir. Uzman eğitimimizde iç içe fonksiyon kullanımı ağırlıklı olarak farklı çözümler üretmek için kullanılır. Bu eğitimimizde dinamik tablolar ve grafikler oluşturabilirsiniz.

Uzman Excel Eğitimi 12 Saat (2 Gün) sürmektedir.

Verileri İnceleme

 • Hedef Ara ile Çözümleme
 • Çözücü ile Modelleme Yapmak
 • Tek Değişkenli ve Çift Değişkenli Veri Tabloları Oluşturmak
 • Senaryolar ile İleriye Yönelik Projeksiyonlar Oluşturmak
 • Koşullu Toplam Sihirbazı
 • Gelişmiş Filtre İçin Özel Kriter Bölgeleri Belirlemek

İleri Fonksiyonlar

 • Dinamik Aramalar Yapmak (Index, Match)
 • İçiçe Aramaları Kullanmak (Vlookup, Hlookup)
 • Finansal Ödeme Fonksiyonları (PMT, PPMT, IPMT)
 • Farklı Veri Tiplerini Birleştirmek (Dollar, Text)
 • İleri Metin Bölme ve Birleştime Teknikleri (Rept, Len, Search, Trim)
 • Denetim Fonksiyonları (If, Iserror, Isna, Isblank, Isnumber)
 • Tablolarda Birden Fazla Kritere Göre Özet Oluşturmak (Sumproduct)
 • İleriye Yönelik Tahminlerde Bulunmak (Forecast)
 • Yeni 2007 Fonksiyonları (Sumifs,Countifs)
 • Arama ve Veri tabanı Fonksiyonları – (Düşeyara, Yatayara, VSeçtopla, VSeçsay, VSeçort, Vseçmak,VSeçmin)

Dış Verilerle Çalışmak

 • Veritabanı Sorgusu
 • Excel Sorgusu
 • Web Sorgusu
 • OLAP
 • XML

Pratik Yöntemler

 • Kısayol tuşları
 • Fonksiyonlarda ve Veri Analizinde Pratik Yöntemler
 • Kayıt Makroları ile Efektif Çözümler

Güvenlik

 • Çalışma Kitabı, Çalışma Sayfası ve Hücreleri Koruma
 • Çalışma Kitabı, Çalışma Sayfası ve Hücreleri Koruma
 • Doküman Şifreleme
 • İzin

Diğer Örnek Uygulamalar:

 • Örnek bir listede tekrar eden kayıtların renklendirilmesi
 • Listede varolan kayıtların yeniden girilmesinin engellenmesi
 • Tekrar Eden Kayıtların Ayıklanması
 • Gruplandırılmış listelerin boşlukları doldurarak Excel tablolarına dönüştürülmesi
 • Listelerde özel sıralama kriterleri belirlenmesi
 • Özet tablolarda hesaplanmış alanların işlem sıralarının belirlenmesi
 • Dinamik adlar kullanarak, kategorileri dinamik grafikler tasarlamak
 • Tablolar Arasında İlişkisel Yapı Tasarlamak

İçerik Dosyalarına Aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Temel Excel Eğitimi

Temel Excel Eğitimi 12 Saat (2 Gün) sürmektedir.Excel temel eğitiminden sonra tablolar hazırlayabilir, hazırladığınız tabloları değişik formatlarda biçimlendirebilirsiniz. Bu tablolar üzerinde fonksiyonları kullanarak hesaplamalar yapabilir, elde ettiğiniz sonuçlardan anlamlı raporlar hazırlayabilirsiniz. Raporlarınızı tablo formatında tutabileceğiniz gibi Excel’in görsel grafiklerini kullanarak etkili bir biçimde de sunabilirsiniz. Gerek duyduğunuzda hazırladığınız dokümanlarınızın sayfa özelliklerini düzenleyebilir ve istediğiniz boyutlarda yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

Modül 1: Giriş

 • Excel 2010′ a Başlamak
 • Backstage Alanını Kullanmak Yeni !
 • Hızlı Erişim Çubuğunu Kullanmak
 • Şeridi Özelleştirmek Yeni !
 • Kaydet ve Farklı Kaydet
 • Yardımı Kullanmak

Modül 2: Çalışma Sayfası İçinde Çalışmak

 • Veri Girişi ve Seçme Yöntemleri
 • Otomatik Doldurma ve Otomatik Tamamlama
 • Geri Al ve Yinele

Modül 3: Çalışma Sayfasını Düzenlemek

 • Hücre, Sütun, Satır Eklemek ve Silmek
 • Sütun Genişliği ve Satır Yüksekliği Ayarlamak
 • Satır ve Sütun Gizlemek
 • Veri Taşımak ve Kopyalamak

Modül 4: Hesaplamalar Yapmak

 • Formül Oluşturmak
 • Fonksiyonları Kullanarak Hesaplama Yapmak
 • Formülleri ve Fonksiyonları Kopyalamak

Modül 5: Biçimlendirme

 • Giriş Sekmesini Kullanmak
 • Hızlı Biçimlendirme Araç Çubuğunu Kullanmak
 • Yazıtipi , Hizalama ve Sayı Formatlarını Biçimlendirmek
 • Tabloları Biçimlendirmek

Modül 6: Temalar ve Stiller

 • Tema Oluşturmak ve Uygulamak
 • Stil Oluşturmak ve Uygulamak

Modül 7: Çalışma Kitabını Geliştirmek

 • Sayfa Sekmelerini Biçimlendirmek
 • Çalışma Sayfalarını Yerleştirmek
 • Çalışma Sayfası Eklemek ve Silmek

Modül 8: Çalışma Kitabı İçeriğini Yazdırmak

 • Yazdırma Başlığı Ayarlamak
 • Üstbilgi ve Altbilgi Oluşturmak
 • Yazdırma Alanı Tanımlamak

Modül 9: Yerleşimi Özelleştirmek

 • Çalışma Sayfasını Bölmek , Gizlemek ve Göstermek
 • Çalışma Sayfalarını Hizalamak
 • Satır ve Sütunları Dondurmak

Modül 10: Grafikler & SmartArt

 • Grafik Oluşturmak
 • Grafik Araçları Sekmesini Kullanmak
 • Grafiğe Veri Eklemek ve Çıkartmak
 • Trend Grafikleri Oluşturmak Yeni !
 • Liste Oluşturmak
 • SmartArt ‘ ları Düzenlemek
 • Hiyerarşi ve Piramit Oluşturmak

Excel Kursu

Excel kurslarımız da 4 farklı eğitim gerçekleştirmekteyiz.
Bu eğitimlerle ilgili tanıtıcı bilgiyi ve ayrıntılı içerikleri aşağıda bulabilirsiniz.
Bilgegüç Bilişim

Excel Kursu

Excel Kursu Temel Düzey:

 • Temel Düzeydeki kursumuz da boş bir excel sayfasında tablolar hazırlaya bilir, hazırladığınız bu tabloları biçimlendirebilirsiniz. Tablolarınızda basit fonksiyonlar kullanabilir ve hesaplamalar gerçekleştirebilirsiniz. Excel grafiklerini kullanarak tablolarınızı görsel olarak etkileyici bir şekilde sunabilirsiniz. Oluşturduğunuz tabloları düzgün bir formatta yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.
  Excel Kursu Temel Düzey içeriği için lütfen tıklayınız.
  Excel Kursu Temel Düzey İçerik.

Excel Kursu İleri Düzey:

 • Microsoft Excel programının birçok işlevsel fonksiyonunu bir arada kullanarak standart kullanımların yanı sıra daha farklı pratik çözümler de üretebilirsiniz. Farklı veri kaynaklarından kolayca alıp analiz edebilir ve istediğiniz formatta raporlar haline dönüştüre bilirsiniz.
  Excel Kursu İleri Düzey içeriği için lütfen tıklayınız.

Excel Kursu İleri Düzey İçerik.

Excel Kursu Uzman Düzey:

 • Bu kursu almadan önce Excel İleri Düzey Kursunu tamamlamış yada seviye tespit sınavımızdan 85 üstü not almanız geekmektedir. Uzman excel kursumuzda iç içe fonksiyon kullanımı ağırlıklı olarak farklı çözümler üretmek için kullanılır. Bu excel uzman kursumuzda dinamik tablolar ve grafikler oluşturabilirsiniz.
  Excel Kursu Uzman Düzey içeriği için lütfen tıklayınız.

Excel Kursu Uzman Uzman İçerik.

Excel Kursu Makro Düzey:

 • Bu 4 günlük eğitimde katılımcıların Excel’de VBA kodlarını kullanarak kendi uygulamalarını geliştirmeleri hedeflenmektedir. Excel Makro Kursunun başında kayıt makrolarının nasıl yaratılacağı, makroların nesneleri atanması, düzenlenmesi gösterilecektir. Sonrasında VBA penceresi kullanılarak temel kavramlar öğretilecektir. Operatörler, döngüler, prosedür ve fonksiyon yapıları ders sürecinde detaylı olarak gösterilecektir. Kodlar içerisinde hata denetimi yapmak, kullanıcı formları oluşturmak ve genel uygulamalar da eğitim sonunda katılımcılar tarafından uygulamalı olarak öğrenilecektir.
  Excel Kursu Makro Düzey içeriği için lütfen tıklayınız.

Excel Kursu Makro Düzey İçerik