Category Archive Eğitimler

İleri Excel Eğitimi

Microsoft Excel programının birçok işlevsel fonksiyonunu bir arada kullanarak standart kullanımların yanı sıra daha farklı pratik çözümler de üretebilirsiniz. Farklı veri kaynaklarından kolayca alıp analiz edebilir ve istediğiniz formatta raporlar haline dönüştürebilirsiniz.
İleri Excel Eğitimi 12 Saat (2 Gün) sürmektedir.

Modül 1: Tablolar ve Veri Yönetimi

 • Veri Sekmesini Kullanmak
 • Sıralama
 • Gruplandırma ve Seviyelendirme
 • Otomatik Filtreleme
 • Gelişmiş Filtreleme
 • Alt Toplam
 • Yinelenenleri Kaldır
 • Veri Birleştir

Modül 2: Veri Doğrulama ve Koşullu Biçimlendirme

 • Veri Doğrulama Kuralları ile Çalışmak
 • Koşullu Biçimlendirme Ayarları
 • Koşullu Biçimlendirmede Deyimleri Kullanmak

Modül 3: Fonksiyonlar

 • Arama ve Veri tabanı Fonksiyonları
  (Düşeyara, Yatayara, VSeçtopla, VSeçsay, VSeçort, Vseçmak,VSeçmin)
 • Mantıksal Fonksiyonlar
  (Eğer, Ve, Yada)
 • Metin Fonksiyonları
  (Büyükharf, Küçükharf, Soldan, Sağdan, Birleştir)

Modül 4: İşbirliği

 • Açıklama Eklemek ve Silmek
 • Açıklamaları Görmek ve Yazıcıdan Çıkarmak
 • Çalışma Kitabını Paylaştır
 • İzleme Seçenekleri
 • Değişiklikleri Kabul ve Reddet

Modül 5: Durum Çözümlemesi

 • Gözcü Penceresini Kullanmak
 • Formülleri İzlemek

Modül 6: Özet Tablo ve Özet Grafik

 • Özet Tablo Oluşturmak
 • Özet Tabloları Düzenlemek
 • Dilimleyicileri Kullanmak Yeni !
 • Özet Grafik Oluşturmak
 • Özet Grafikleri Düzenlemek

Modül 7: Dağıtım

 • Belgeyi İncele
 • Son Olarak İşaretle
 • Uyumluluk Denetleyicisini Çalıştır

Modül 8: Güvenlik

 • Çalışma Kitabı, Çalışma Sayfası ve Hücreleri Koruma
 • Çalıma Kitabında Güvenlik Sağlamak
 • Doküman Şifreleme
 • İzin

Modül 9: Makrolar

 • Makro Oluşturmak
 • Makro Kayıt Etmek
 • Makro Düzenlemek

İçerik Dosyalarına Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz.

Makro Excel Eğitimi

Bu 4 günlük eğitimde katılımcıların Excel’de VBA kodlarını kullanarak kendi uygulamalarını geliştirmeleri hedeflenmektedir. Excel Makro Eğitiminnin başında kayıt makrolarının nasıl yaratılacağı, makroların nesneleri atanması, düzenlenmesi gösterilecektir. Sonrasında VBA penceresi kullanılarak temel kavramlar öğretilecektir. Operatörler, döngüler, prosedür ve fonksiyon yapıları ders sürecinde detaylı olarak gösterilecektir. Kodlar içerisinde hata denetimi yapmak, kullanıcı formları oluşturmak ve genel uygulamalar da eğitim sonunda katılımcılar tarafından uygulamalı olarak öğrenilecektir.
Makro Excel Eğitimi 24 Saat (4 Gün) sürmektedir.

Makrolara Genel Bakış

 • Makrolar Hakkında Genel Bilgi
 • Makro Çeşitleri
 • Makroları Kaydetmek
 • Makro Seçeneklerini Değiştirmek
 • Makroları Çalıştırmak
 • Makroları Nesnelere Bağlamak
 • Makroları Düzenlemek
 • Makrolarda Güvenlik
 • Sayısal İmzalar Oluşturmak ve Yayımlamak
 • Makroları Silmek
 • Makro Kodlarına Genel Bakış

Visual Basic for Applications (VBA) Penceresini Tanıma

 • Araç Çubukları (Debug, Edit, Standart, User Form)
 • Kod Penceresi
 • Properties Penceresi
 • Project Explorer Penceresi
 • Module, User Form, Class Tanımları
 • Procedure Tanımları

Operatörler

 • Aritmetiksel Operatörler
 • ^, *, /, \, +, -, &, Mod Operatörleri
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • =,<>,<,>,<=,>=,Like,Is Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
 • Not, And, Or, Xor, Eqv, Imp Operatörleri

Prosedürleri Tanıma

 • Sub Tipi Prosedürler Nedir
 • Function Tipi Prosedürler Nedir

VBA Programlama Yapıları

 • Değişkenler ve Değişken Tipleri
 • Değişkenlerin Tanım Aralığı
 • Sabitler
 • Koşul Yapıları
 • IF… Then… Else
 • Select Case… End Select
 • Tek Boyutlu ve İki Boyutlu Diziler
 • Döngü Çeşitleri
 • For… Next
 • For Each… Next
 • Do Until… Loop
 • Do While… Loop
 • Goto Deyimi

Excel ile Programlamaya Giriş

 • Nesne Nedir
 • Özellik, Metot ve Olay Nedir
 • Hücre Seçmek
 • Satır Seçmek
 • Sütun Seçmek
 • Seçili Hücrelere Ait Satırları Seçmek
 • Seçili Hücrelere Ait Sütunları Seçmek
 • Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek
 • Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek
 • Seçimin Satır ve Sütun Sayısını Bulmak
 • Seçili Alan Sayısını Bulmak
 • Hücreye Formül Yazdırmak
 • Hücreye Değer Atamak
 • Seçili Hücreye Değer Atamak
 • Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak
 • Hücreye Rasgele Değer Atamak
 • Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak
 • Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirmek

Hata Denetimi

 • Hata Kontrol Deyimleri
 • Hata Kodları ve Açıklamalar

Fonksiyonlar

 • Fonksiyon Oluşturmak
 • Fonksiyon Tipi Prosedürlere Parametreler Atamak
 • Kişisel Amaca Yönelik Fonksiyon Oluşturmak
 • Fonksiyonları Excel İçinde Kullanmak

User Form ve Özellikleri

 • Yeni User Form Oluşturmak
 • Form Özellikleri (Properties)
 • Form Olayları (Events)
 • Formlara Kontroller Eklemek
 • Kontrol Özellikleri(Properties)
 • Kontrol Olayları (Events)

VBA Örnek Uygulamaları

 • Sayfalar Arasında Tabloları Kopyalamak
 • Koşullu Biçimlendirme
 • Sıralama
 • Alt Toplam Oluşturmak
 • Grafikler Oluşturmak
 • Özet Tablo Oluşturmak
 • Veri Giriş ve Sorgulama Formu Oluşturmak

Excel – Access İlişkisi

 • ActiveX Data Objects (ADO) Nedir?
 • ADO Nesneleri
 • Connection Nesnesi
 • Recordset Nesnesi
 • SQL Sorgulama Dili
 • Access Üzerindeki Verileri Excel’e Aktarmak

İçerik Dosyalarına Aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İleri PowerPoint Eğitimi

PowerPoint ile ses ve görsel özellikleriyle profesyonel sunumlar hazırlayabilmenin yanı sıra, kurumsal kimliğinizi ifade eden sunu şablonları oluşturabilir, sunularınıza çeşitli efektler ekleyerek, izleyenlerde güçlü etki bırakabilirsiniz.

İleri PowerPoint Eğitimi 6 Saat (1 Gün) sürmektedir.

Modül 1: Animasyonlar ile Çalışmak

 • Animasyon Sekmesini Kullanmak
 • Giriş & Çıkış Animasyonu Eklemek
 • Vurgu Eklemek
 • Hareket Yollarını Kullanmak
 • Animasyon Efektlerini Düzenlemek

Modül 2: Sunumları Çoğaltmak ve Düzenlemek

 • Slaytları Kopyalamak ve Silmek
 • Slaytları Gizlemek
 • Slaytları Yeniden Düzenlemek
 • Slayt Geçişleri Eklemek
 • 3-D Slayt Geçişleri Eklemek

Modül 3: Sunumları Yönetmek

 • Diğer Sunumlardan Slaytlar Eklemek
 • Bul-Değiştiri Kullanmak

Modül 4: Grafiklerle Çalışmak

 • Grafik Eklemek
 • Grafik Sekmesini Kullanmak
 • Grafiği Biçimlendirmek ve Yeniden Boyutlandırmak

Modül 5: WordArt & SmartArt

 • WordArt Nesnesi Eklemek
 • Liste Yaratmak
 • Hiyerarşi Yaratmak
 • Piramit Yaratmak
 • SmartArt Düzenlemek

Modül 6: Şablonlar, Asıl Slaytlar ile Çalışmak

 • Yeni Şablon Yaratmak ve Düzenlemek
 • Asıl Slayt ile Çalışmak
 • Özel Görünümleri Kullanmak

Modül 7: İleri Sunum Seçenekleri

 • Eylem Düğmeleri ile Çalışmak
 • Sunum için Açıklayıcı Notlar
 • Slayt Zamanlaması Kullanmak
 • Slayt Gösterisi Seçenekleri
 • Slayt Gösterisini Sesli Kaydetmek

Modül 8: Sunumu Web için Kaydetmek

 • Sunumu Gösteri Olarak Kaydetmek
 • Sunumu PDF Kaydetmek
 • Sunumu Web’de Yayınlamak
 • Sunumu CD için Paketlemek
 • Sunumu Video Olarak Kaydetmek

Modül 9: İşbirliği

 • Gözden Geçir Sekmesini Kullanmak
 • Açıklama Eklemek, Görüntülemek, Düzenlemek

İleri Word Eğitimi

Word , belgelerinizin daha profesyonel gözükmesi için kullanabileceğiniz gelişmiş araçları içerisinde barındırır. Word’un pratik araçları sayesinde belgelerinize grafikler ekleyebilir, daha güvenli hale getirebilir ve çoklu e-posta ile yayınlayabilirsiniz. Bu sayede daha etkili ve görsel belgelere sahip olabilirsiniz.

İleri Word Eğitimi 12 Saat (2 Gün) sürmektedir.

Module 1: Stillerin Tanımlanması ve Uygulanması

 • Stil Özelliklerini Tanımlanmak
 • Stil Özeliklerini Değiştirmek ve Uygulamak
 • Stilleri Dosyalar Arasında Transfer Etmek

Module 2: İleri Doküman Teknikleri

 • Başvurular Sekmesini Kullanmak
 • Metne Köprü Eklemek
 • Metne Açıklama Eklemek
 • Metin İçerisinde Yer İmleri Belirlemek
 • Alan Eklemek ve Güncellemek
 • Resim Yazılarını Kullanmak
 • Çapraz Referanslar Oluşturmak
 • Metne Dipnotlar Eklemek
 • İçindekiler Tablosu Eklemek
 • Sayfa Sonları ve Bölüm Sonları Eklemek

Module 3: Mektup , Etiket ve Zarf Basımı

 • Postalar Sekmesini Kullanmak
 • Mektup ve Adres Birleştirme İşlemleri
 • Veri Kaynaklarını Kullanmak
 • Mektup Oluşturmak
 • Zarf ve Etiket Oluşturmak

Module 4: Şablonlarla Çalışmak

 • Şablonları Kullanmak
 • Şablona Alanlar ve Formüller Eklemek

Module 5: Doküman Koruma ve İzleme

 • Gözden Geçir Sekmesini Kullanmak
 • Yapılan Değişiklikleri İzlemek
 • Belgeyi Korumak
 • Word Belgelerini Karşılaştırmak ve Birleştirmek

Module 6: Grafiksel Nesnelerle Çalışmak

 • Resim Araçlarını Kullanmak
 • Resimlere Efekt EklemekNEW!
 • Resim Arkaplanlarını SilmekNEW!
 • Belgeye Ekran Görüntüleri Eklemek NEW!
 • Grafik Eklemek
 • SmartArtlarla Çalışmak
 • Kapak Sayfası Eklemek

Module 7: Diğer Programlarla Veri AlışVerişi

 • Link Kurma
 • Word & Excel
 • Word & PowerPoint
 • Word & Outlook
 • PDF ,XPS,XML Olarak Kaydetme

Module 8: Belgede Hazırlama Seçeneklerini Kullanmak

 • Versiyon Yönetimini KullanmakNEW!
 • Belgeyi İncelemek
 • Belgeyi Şifrelemek
 • İzin
 • Digital İmza Eklemek
 • Son Olarak İşaretleme
 • Uyumluluk Denetliyicisi

Module 9: Word’ü Özelleştirme

 • Hızlı Erişim Çubuğunu Özelleştirme
 • Word Seçenekleri

Visio Eğitimi

Visio eğitimini alarak, fazla veri içeren metin ve tabloların daha rahat anlaşılabilmesi için diyagram oluşturmayı öğreneceksiniz. Firmanızın genelinde süreçlerle ilgili bilgileri daha kolaylıkla aktarmak için çizimler oluşturabileceksiniz.

Visio Eğitimi 6 Saat (1 Gün) sürmektedir.

Visio’ya Giriş

 • Visio Ortamı
 • Visio Pencerelerini Tanımak
 • Şablonları Kullanmak
 • Yardım Menüsünü Kullanmak

 Şekilleri Kullanma

 • Şekiller Yaratmak
 • Şekilleri Taşımak ve Boyutlandırmak
 • Şekilleri Döndürmek
 • Şekilleri Kopyalamak
 • Şekillere Metin Eklemek

Temel Diyagramlar

 • Şekilleri Gruplamak
 • Şekilleri Hizalamak
 • Stilleri Uygulamak
 • Çizgi Stillerini Kullanmak
 • Metin ve Dolgu Renk Stillerini Uygulamak

Akış Diyagramları

 • Şekilleri Birbirine Bağlamak
 • Çizgi-Eğri Bağlantılar Yaratmak
 • Kenarlık ve Başlıkları Kullanmak
 • Arkaplanı Değiştirmek
 • Renk Şemalarını Uygulamak
 • İş Akış Diyagramı

Organizasyon Şemaları

 • Organizasyon Şeması Yaratmak
 • Çalışanlar Tanımlamak
 • Özellikleri Değiştirmek
 • Çalışanları Gizlemek
 • Stilleri Değiştirmek
 • Organizasyon Şeması Sihirbazını Kullanmak
 • Dosyadan Veri Alarak Şemayı Otomatik Oluşturmak

Proje Diyagramları

 • Gantt Grafikleri Oluşturmak
 • İşleri Tanımlamak
 • Projeyi İzlemek
 • Takvimi Kullanmak

Ağ Diyagramları

 • Ağ Diyagramı Oluşturmak
 • Şekilleri Bağlamak ve Hizalamak
 • Raporlar Yaratmak

Diğer Programlarla Çalışmak

 • Verileri Diyagramlarla Tümleştirmek
 • Otomatik Bağlantı Sihirbazı’nı kullanarak Veri Bağlamak
 • Şekillerin Verisini Göstermek / Biçimlendirmek
 • Diyagram Verilerini Otomatik Yenilemek
 • Visio Çizimlerini Diğer Office Programlarında Kullanmak
 • Şekilleri Veritabanına Aktarmak
 • Web Ortamında Visio Çizimlerini Kullanmak

Özet Diyagramları Kullanmak

 • Özet Diyagramlara Giriş
 • Özet Diyagramlar Oluşturmak
 • Özet Diyagramları Özelleştirmek
 • Project’ten Visio Özet Diyagramları Oluşturmak
 • SharePoint Listelerinden Visio Özet Diyagramları Oluşturma k
 • E-posta İletilerine İliştirilmiş Visio Diyagramları Görüntülemek

Visio 2007’deki Diğer Yenilikler

 • Diyagramları PDF Olarak Kaydetmek
 • Diyagramlardaki Bilgileri Gizlemek
 • Çizim Dosyalarının Boyutlarını Azaltmak

İleri Outlook Eğitimi

Outlook, programını kullanarak e-posta işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. E-postalarınıza klasörlere taşıyabilir ve taşıma işlemlerini otomatik çalışan kurallarla sağlayabilirsiniz. Takvim öğesini kullanarak randevularınız takip edebilir ayrıca toplantılar organize edebilirsiniz. Outlook üzerinden zamanınızı daha verimli kullanmak için hatırlatmalar ve kategorilerin kullanımını öğreneceksiniz. Ayrıca E-postalarını arşivleyebilir ve taşıma yöntemlerini öğreneceksiniz.

İleri Outlook Eğitimi 6 Saat (1 Gün) sürmektedir.

Modül 1: E-Posta İşlemleri

 • Ölçütlerden Yararlanarak İletilerin Sıralanması
 • Çoklu Ölçüt Kullanarak İletilerin Filtrelenmesi
 • İletilerin Filtrelenmesi
 • İletilerin Düzenlenmesi
 • Önemsiz E-posta Seçenekleri
 • Kural Oluşturmak ve Düzenlemek
 • Kural Düzenlemek ve Silmek
 • Koşullu Biçimlendirme Kullanmak
 • Gruplama Seçenekleri

Modül 2: İleti Seçeneklerinin Düzenlenmek

 • İleti Seçeneklerini Değiştirmek
 • İleti Biçimlendirmesini Değiştirmek
 • İş yeri Dışı Yardımcısını Kullanmak (Otomatik Cevap)
 • İletilere Köprü Eklemek

Modül 3: Arşiv Seçenekleri

 • İletileri Arşivlemek
 • İletileri Manuel Arşivlemek
 • İletileri Otomatik Arşivlemek

Modül 4: Takvim Seçeneklerini Düzenlemek

 • İş Günlerini ve Saatlerini Ayarlamak
 • İlave Zaman Bölgelerinin Göstermek
 • Uygunluk Seçeneklerinin Düzenlenmek
 • Takvimi Paylaşmak ve Yayınlamak

Modül 5: Günlük İş Aktivitelerinin ve RSS’in İzlenmesi

 • Günlük Girdilerinin Otomatik Olarak Kaydetmek
 • Günlük Girdilerinin Manuel Kaydetmek
 • Günlük Girdilerini Değiştirmek
 • RSS Kullanmak

Modül 6: Görev Yönetimi

 • Görev Atamak
 • Görev Atama Mesajını Yanıtlamak
 • Görev Güncellenmesini Göndermek
 • Görev Atamalarını Yönlendirmek

Modül 7: Kişisel Klasörleri Kullanmak

 • Kişisel Klasörler Nedir?
 • Kişisel Klasörleri Oluşturmak
 • Mesajları Taşımak ve Kopyalamak

Modül 8: Şekiller ve Resimler ile Çalışmak

 • Ekle Sekmesinin Kullanılması
 • ClipArt ve Resimler Eklemek
 • Otomatik Şekil  Çizmek
 • Biçimlendirme Sekmesinin Kullanılması
 • Nesnelerin Tabakalandırılması
 • WordArt Nesnesi Eklemek
 • SmartArt Grafik eklemek

Modül 9: Outlook’u Özelleştirmek

 • Hızlı Erişim Araç Çubuğu ile Çalışmak
 • Araç Çubuklarını Özelleştirmek

Uzman Excel Eğitimi

Bu eğitimi almadan önce Excel İleri Düzey Eğitimini tamamlamış yada seviye tespit sınavımızdan 85 üstü not almanız gerekmektedir. Uzman eğitimimizde iç içe fonksiyon kullanımı ağırlıklı olarak farklı çözümler üretmek için kullanılır. Bu eğitimimizde dinamik tablolar ve grafikler oluşturabilirsiniz.

Uzman Excel Eğitimi 12 Saat (2 Gün) sürmektedir.

Verileri İnceleme

 • Hedef Ara ile Çözümleme
 • Çözücü ile Modelleme Yapmak
 • Tek Değişkenli ve Çift Değişkenli Veri Tabloları Oluşturmak
 • Senaryolar ile İleriye Yönelik Projeksiyonlar Oluşturmak
 • Koşullu Toplam Sihirbazı
 • Gelişmiş Filtre İçin Özel Kriter Bölgeleri Belirlemek

İleri Fonksiyonlar

 • Dinamik Aramalar Yapmak (Index, Match)
 • İçiçe Aramaları Kullanmak (Vlookup, Hlookup)
 • Finansal Ödeme Fonksiyonları (PMT, PPMT, IPMT)
 • Farklı Veri Tiplerini Birleştirmek (Dollar, Text)
 • İleri Metin Bölme ve Birleştime Teknikleri (Rept, Len, Search, Trim)
 • Denetim Fonksiyonları (If, Iserror, Isna, Isblank, Isnumber)
 • Tablolarda Birden Fazla Kritere Göre Özet Oluşturmak (Sumproduct)
 • İleriye Yönelik Tahminlerde Bulunmak (Forecast)
 • Yeni 2007 Fonksiyonları (Sumifs,Countifs)
 • Arama ve Veri tabanı Fonksiyonları – (Düşeyara, Yatayara, VSeçtopla, VSeçsay, VSeçort, Vseçmak,VSeçmin)

Dış Verilerle Çalışmak

 • Veritabanı Sorgusu
 • Excel Sorgusu
 • Web Sorgusu
 • OLAP
 • XML

Pratik Yöntemler

 • Kısayol tuşları
 • Fonksiyonlarda ve Veri Analizinde Pratik Yöntemler
 • Kayıt Makroları ile Efektif Çözümler

Güvenlik

 • Çalışma Kitabı, Çalışma Sayfası ve Hücreleri Koruma
 • Çalışma Kitabı, Çalışma Sayfası ve Hücreleri Koruma
 • Doküman Şifreleme
 • İzin

Diğer Örnek Uygulamalar:

 • Örnek bir listede tekrar eden kayıtların renklendirilmesi
 • Listede varolan kayıtların yeniden girilmesinin engellenmesi
 • Tekrar Eden Kayıtların Ayıklanması
 • Gruplandırılmış listelerin boşlukları doldurarak Excel tablolarına dönüştürülmesi
 • Listelerde özel sıralama kriterleri belirlenmesi
 • Özet tablolarda hesaplanmış alanların işlem sıralarının belirlenmesi
 • Dinamik adlar kullanarak, kategorileri dinamik grafikler tasarlamak
 • Tablolar Arasında İlişkisel Yapı Tasarlamak

İçerik Dosyalarına Aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Temel Word Eğitimi

Word , belgelerinizin daha profesyonel gözükmesi için kullanabileceğiniz gelişmiş araçları içerisinde barındırır. Word ‘un pratik araçları sayesinde belgelerinizdeki hataları düzeltebilir, sayfalarınızı istediğiniz şekilde biçimlendirebilir ve boyutlandırabilirsiniz. Bu sayede daha etkili ve görsel belgelere sahip olabilirsiniz.

Temel Word Eğitimi 12 Saat (2 Gün) sürmektedir.

Module 1: Word 2010

 • Backstage Butonunu Kullanmak NEW!
 • Şeritleri Özelleştirmek NEW!
 • Office Menülerini Kullanmak
 • Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Kullanmak
 • Yeni Bir Belgeyi Kaydetmek
 • Yardım Menüsünu Kullanmak

Module 2: Belge Denetimi

 • Metin Girişi Yapmak
 • Araya Metin Eklemek, Silmek ve Farklı Yazım Biçimleri Kullanmak
 • Metni Kopyalamak ve Yapıştırmak
 • Dokümanlar Arasında Metin Taşımak veya Kopyalamak
 • Değişiklikleri Geri Almak

Module 3: Biçimlendirme İşlemleri

 • Giriş Sekmesini Kullanmak
 • Hızlı Biçimlendirme araç Çubuğunu Kullanmak
 • Paragraf Seçeneklerini Düzenlemek
 • Kenarlıklar ve Gölgelendirme Seçeneklerini Düzenlemek
 • Biçimleri Kopyalamak
 • Otomatik Düzeltmeyi Kullanmak
 • Madde İşaretleri ve Numaralandırma Eklemek

Module 4: Versiyon Yönetimi ve Metin İşlemleri

 • Gezinti Bölmesini KullanmakNEW!
 • Versiyon Yönetimi NEW!
 • Metni Sütunlara Bölmek
 • Büyük/Küçük Harf Değiştir
 • Sekmeleri Kullanmak
 • Sembol ve Özel Karakterler Eklemek
 • Metin Bulmak ve Değiştirmek
 • Otomatik Metin Eklemek
 • Tarih ve Saat Eklemek
 • Sayfa Numarası Eklemek

Module 5: Belge Doğruluğunu Sağlama

 • Eş Anlamlılar Seçeneğini Kullanmak
 • Yazım ve İmla Denetimi
 • Sözcük Sayısını Kontrol Etmek

Module 6: Tablolarla Çalışma

 • Tablo Oluşturmak
 • Tablo Araçları Bölümünü Kullanmak
 • Satır Sütun Eklemek ve Silmek
 • Tabloya Veri Girmek
 • Otomatik Biçimli Tablolar Oluşturmak
 • Tabloyu Metne dönüştürmek
 • Tablolar İçinde Formül Kullanmak

Module 7: Grafiksel Nesneler Ekleme

 • Küçük Resim Eklemek
 • Filigran Eklemek

Module 8: Yazdırma Ayarları

 • Sayfa Düzeni Sekmesini Kullanmak
 • Üstbilgi-Altbilgi Eklemek
 • Kenar Boşluklarını Değiştirmek
 • Sayfa Sonu Eklemek
 • Belgeyi Önizlemek
 • Belgeyi Yazdırmak
 • Hızlı Yazdırma

İçerik Dosyalarına Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz.

Temel Project Eğitimi

Project programını kullanarak Proje oluşturmanın temelleri olan görev yapımını ve tanımını, görevlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin gerçekleştirilmesini ve kaynak tanım yapılarak Profesyonel Proje yönetimi hedeflenmektedir. Yerleşik işlevlerinden ve rapor gücünden yararlanarak proje takip sürecini etkin olarak yönetip ve her türlü görünümün yazdırılabileceksiniz.

Temel Project Eğitimi 12 Saat (2 Gün) sürmektedir.

Project Programını Tanımak

 • Proje Nedir?
 • Proje Yönetimi Nedir?
 • Project 2007 Altyapısı
 • Project 2007’nin Proje Sınırlamaları İle İlgili Getirdiği Özellikler
 • Microsoft Kurumsal Proje Yönetimi (KPY) Çözümü

Proje Planı Oluşturmak

 • Project’i Başlatmak
 • Yeni Planlar Oluşturmak (Şablonlar)
 • Proje Planı Dosyası Oluşturmak
 • Gantt Grafiği Görünümünden Diğer Görünümlere Geçiş
 • Metin Alanı Ve Grafik Alanı
 • Takvimlerle Çalışmak
 • Proje Takvimi Belirlemek
 • Çalışma Zamanını Değiştirmek
 • Yeni Takvimler Oluşturmak
 • Görev Takvimleri Atamak
 • Proje Bilgileri
 • Proje Başlangıç Ve Bitiş Tarihini Saptamak

Görev İlişki Türleri Ve Seçenekleri

 • Bitiş – Başlangıç
 • Bitiş – Bitiş
 • Başlangıç – Başlangıç
 • Başlangıç – Bitiş
 • Öteleme Ve Geri Çekme Süreleri
 • Kritik Görevler

Görevlerle Çalışmak

 • Projeye Görevler Eklemek
 • Görev Sürelerini Belirlemek
 • Yinelenen Görevler Oluşturmak
 • Kilometre Taşı Görevler Oluşturmak
 • Yinelenen Görevler Oluşturmak
 • Proje Özet Görevi
 • Klavye Kısayollarını Kullanmak
 • Görev Bilgilerini Değiştirmek
 • Görevlere Kısıtlama Getirmek
 • Görevin Başlangıç Zamanını Etkileyen Bağlılıkları Ve Kaynak
 • Kısıtlamalarını Göstermek
 • Görsel Hücre Işıklandırma Sistemi İle Değişikliklerin Etkili Olduğu
 • Yerleri Göstermek
 • Taslak Yapısını Seviyelendirmek
 • Görevlerde Geri Al Seçeneğini Kullanmak
 • Görev Kopyalama, Taşıma Ve Silme
 • Teslim Edilebilirleri Oluşturma Ve Yöetme
 • Proje Bilgileri – İstatistikleri, Durum Tarihi, Geçerli Tarih Ve Takvim
 • Proje Başangıç Ve Bitiş Tarihlerini Gantt Grafiği Görünümünde
 • Göstermek

Kaynak Oluşturma Ve Kaynak Atama

 • Çalışma – Malzeme & Maliyet Türü Kaynaklar
 • Kaynak Takvimleri Oluşturmak
 • Takvimleri Kaynaklara Atamak
 • Çalışma Zamanını Değiştirmek
 • Kaynak Atama
 • Projeye Ek Kaynaklar Atamak

Görünümler Ve Raporlarla Çalışma

 • Takvim Arayüzündeki Değişiklikler
 • 3-B Gantt Çubukları İle Görsel Raporlar Oluşturma
 • Arka Plan Hücre Rengi Özelliği
 • Proje Görünümlerini Değiştirmek
 • Gantt Grafiği Görünümü
 • Takvim Görünümü
 • Ağ Diyagramı Görünümü
 • Görev Kullanımı Görünümü
 • İzleme Gantt Grafiği Görünümü
 • Kaynak Grafiği Görünümü
 • Kaynak Sayfası Görünümü
 • Kaynak Kullanımı Görünümü
 • Bölmeli Görünümlerle Çalışmak
 • Görev Girişi Görünümü
 • Görünüme Filtre Uygulamak

Maliyetler

 • Maliyetleri İzlemek
 • Proje Finansal Kontroller
 • Bütçe Çıkarmak
 • Görevlere Maliyet Kaynakları Atamak

Etkin İletişim Ve Proje Bilgilerinin Etkin Sunumu

 • Bilgileri İletmek İçin Proje Görünümlerini Kullanmak
 • Hazır Raporları Kullanmak
 • Profesyonel Raporlar Oluşturmak
 • Proje Bilgilerini Diğer Microsoft Office Programlarına Göndermek
 • Excel Ve Visio’da Rapor Şablonları
 • Takvim Yazdırmak
 • Üstbilgi Altbilgi Seçenekleri
 • Sayfa Sonu Kesmesi
 • Rapor Önizlemek
 • Rapor Yazdırmak

Temel PowerPoint Eğitimi

PowerPoint ile iş hayatında ihtiyaç duyduğunuz, metin, grafik, fotoğraf, video ve animasyon içeren, görsel olarak etkileyici sunulan tasarlayabilirsiniz. PowerPoint’in yeni ses ve görsel özellikleri, izleyenlerde güçlü etki bıraktığı kadar oluşturulmasının da kolay olduğu net ve anlaşılır.

Temel PowerPoint Eğitimi 6 Saat (1 Gün) sürmektedir.

Modül 1: Giriş

 • PowerPoint 2010’a Başlatmak
 • Backstage Butonunu Kullanmak
 • Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nu Kullanmak
 • Şeritleri Özelleştirmek
 • PowerPoint Seçeneklerini Düzenlemek

Modül 2: Yeni Sunu Yaratmak

 • Şablon Kullanarak Sunu Yaratmak
 • Özel Sunum Hazırlamak
 • Metin Eklemek ve Düzenlemek

Modül 3: Sunuları İzlemek

 • Slaytlar Arasında Gezinmek
 • Slaytları Görüntülemek
 • Slayt Gösterisi Görünümünü Kullanmak

Modül 4: Slayt Esasları

 • Tasarım Teması Seçimi
 • Metin Kutuları ile Çalışmak
 • Madde İşaretleri ve Numaralandırmayı Kullanmak
 • Sekmeler ile Çalışmak
 • Otomatik Düzeltme Seçenekleri

Modül 5: Sunuyu Paylaşıma Hazırlamak

 • Yazım Klavuzunu Kullanmak
 • Eş Anlamlılar & Araştır’ı Kullanmak
 • Konuşmacı Notları ile Çalışmak
 • Üstbilgi- Altbilgi Eklemek
 • Slaytları Yazdırmak

Modül 6: Resimler ve Şekiller ile Çalışmak

 • Ekle Sekmesini Kullanmak
 • Slaytlara ClipArt ve Resim Eklemek
 • Otomatik Şekiller ile Çalışmak
 • Biçimlendirme Sekmesi ile Çalışmak
 • Nesneleri Gruplandırmak

Modül 8: Tablolar ile Çalışmak

 • Ses ve Video Eklemek
 • Videoları Kırpmak
 • Videolara Yer İmi Eklemek
 • Resim Çerçevesi Kullanmak
 • Videoları Sıkıştırmak

Modül 8: Tablolar ile Çalışmak

 • Slayt’a Tablo Eklemek
 • Tablo Sekmelerini Kullanmak
 • Tablo İçerisinde Gezinmek ve Seçim Yapmak
 • Sütun & Satır Eklemek ve Silmek
 • Tabloyu Biçimlendirmek
 • Slayt’a Excel Tablosu Eklemek

Modül 9: Anahat

 • Anahat Görünümünde Slayt Eklemek
 • Anahat Görünümünde Slaytları Düzenlemek
 • Anahat Görünümünü Başka Belgeye Göndermek

İçerik Dosyalarına Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz.